پیش آزمون نوبت دوم دینی پایه نهم 30اردیبهشت ساعت 16

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.