دبیرستان دوره اول دخترانه حضرت زینب (س)
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
سركارخانم اسلامي: مديريت مدرسه
سركارخانم اسلامي مقدم: معاون آموزشي
سركارخانم عزیزی: معاون اجرایی
سركارخانم كاشفي: معاون فناوري - مالي
سركارخانم نجفي: معاون پرورشي
سركارخانم برهاني: مشاور و راهنما
سركارخانم مصطفوي: مشاور و راهنما