پیش آزمون نوبت دوم دفاعی پایه نهم 22 اردیبهشت ساعت 16

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.